PLACHÝ PETR

 

Projekční a inženýrská činnost ve stavebnictví, stavební dozory, rozpočtové práce, poradenství.

 

 

Co umíme

 

Firma v rámci autorizace ČKAIT v oboru pozemní stavby nabízí veškerý servis v segmentu přípravy a realizace staveb.

Na veškerou činnost máme živnostenská oprávnění, autorizaci stavitel pro pozemní stavby. Jsem účastníkem celoživotního vzdělávání ČKAIT.

V rámci kooperace spolupracujeme s ostatními specialisty v ostatních oborech nutných k zajištění zakázky.

 

 

Firma nabízí v rámci své činnosti

 

q     zpracování projektové dokumentace v rámci autorizace pozemní stavby

q     zpracování rozpočtů a kalkulaci stavebních prací

q     inženýrskou činnost v investiční výstavbě

q     kompletní přípravu staveb

q     stavební dozor při novostavbách, rekonstrukcích i při zateplování a regeneraci bytového fondu pro

                soukromníky vč. společenství vlastníků, podnikatelský a veřejný sektor 

q     zajištění podkladů pro dotační tituly

q     přípravu a organizování výběrové řízení i pro dotační tituly